Monday, September 1, 2008

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2011
PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN STANDARD BAGI AGENSI KERAJAAN “STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES” (SAGA)

Dibatalkan
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2007


2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009
PENAMBAHBAIKAN PROSES PENGURUSAN ADUAN AWAM
Dibatalkan
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992


3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008 & Lampiran Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Dibatalkan:
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1991 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 10 Tahun 1991 Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1993 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan

4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2008
PANDUAN MENAMBAH BAIK PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MENERUSI PENGGUNAAN KIOS DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN

5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2008
PANDUAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN MENERUSI PERKHIDMATAN PESANAN RINGKAS (SMS)

6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2007Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard Di Badan-Badan Berkanun Persekutuan“Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)
Dimansuhkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1996

7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2006Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
Dimansuhkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1991

8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan

10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam - telah dimansuhkan dan digantikan dengan PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012.
Dimansuhkan :
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/2000)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1996)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1995)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 2/1993)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1993)

11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2002Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan

12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2001Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah

13. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1999 Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

14. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1997 Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah (NaLIS)

15. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1996 Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

16. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1995 Penggunaan Butiran Maklumat Di dalam Borang Permohonan dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan

17. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993 Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

18. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992 Pengendalian Pengaduan Awam

19. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1992 Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

20. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992 Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan

21. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

22. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11 Tahun 1991 Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja

23. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia

24. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

25. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7 Tahun 1991 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

26. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 6 Tahun 1991Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam

27. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5 Tahun 1991 Panduan mengenai Sistem Penjadualan yang Bersepadu (SIAP)
Dimansuhkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5 Tahun 1991 (Pindaan No. 1/1993)


28. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1991 Garis Panduan mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

29. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa KerajaanKemaskini : 15 Jun 2011

No comments: