Wednesday, September 3, 2008

GCERT

Perkhidmatan Government Computer Emergency Response Team (GCERT)
Perkhidmatan Government Computer Emergency Response Team (GCERT) di MAMPU adalah bertanggungjawab menangani semua laporan insiden keselamatan ICT yang melibatkan agensi Kerajaan termasuk:

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas insiden keselamatan yang dilaporkan
  • Menyebarkan maklumat bagi membantu pengukuhan keselamatan ICT sektor awam dari semasa ke semasa
  • Menyediakan khidmat nasihat kepada agensi-agensi dalam mengesan, mengenal pasti dan menangani sesuatu insiden keselamatan
  • Menyelaras dengan pihak-pihak yang terlibat seperti Malaysian Computer Emergency Response Team (MyCERT), pembekal, Internet Service Provider (ISP) dan agensi-agensi penguat kuasa
  • Semua insiden keselamatan ICT perlu dilaporkan kepada GCERT. Laporan mengenai insiden keselamatan ICT adalah penting kepada GCERT untuk:
  • Memberi bantuan teknikal dalam pengendalian insiden keselamatan ICT
  • Berkongsi pengalaman dan maklumat mengenai isu-isu keselamatan ICT
  • Mengumpul statistik bagi Perancangan Strategik bagi pemantauan keselamatan ICT
  • Mewujudkan kesedaran mengenai keselamatan ICT
  • Memupuk kerjasama dan hubungan baik di antara agensi

No comments: