Saturday, September 6, 2008

Speed Test - Internet Network Connection Speed

Guna speed test utk ukur bandwith sambungan internet sebelum sentuh network setup. Speed test anggarkan performance network dgn guna fail data sampel dan test web server.

Network Speed? 2 elemen yang kesan kelajuan network iaitu bandwidth dan latency.

Kbps and Mbps? Satu Kbps sama dgn satu kilobit per second dan satu Mbps sama dengan satu megabit per second.

Bandwidth? rujuk pada sejumlah data yang boleh lepas melalui network interface sepanjang masa. Bandwidth tests sama shj dgn speed tests.

Latency? Rujuk pada jenis-jenis delays yang terjadi dalam prosesan data network.

Ukur latency? guna ping tests dan traceroute dgn mengesan masa utk ambil paket dan travel dari destination dan balik semula, juga dipanggil round-trip time. Pada DSL atau cable Internet connections, latencies kurang dari 100 milliseconds (ms) adalah biasa dan kurang dari 25m diperlukan. Satellite Internet connections, average 500 ms atau higher latency.

No comments: