Wednesday, September 3, 2008

Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) ialah salah satu kaedah bagi mengukur prestasi perkhidmatan agensi-agensi Kerajaan

TUJUAN
Untuk mengukur prestasi penyampaian perkhidmatan agensi Kerajaan kepada pelanggan khususnya kepada orang ramai

No comments: