Sunday, August 31, 2008

Pembangunan modal insan

Pembangunan modal insan akan dilaksanakan secara holistik di dalam RMK9 merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi (S&T) serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat.

No comments: