Monday, September 1, 2008

Bajet 2009

Bajet 2009 menumpukan kepada langkah-langkah yang akan memastikan kesejahteraan yang telah kita bina selama ini terus terjamin. Untuk itu, adalah penting diperkukuhkan daya tahan ekonomi supaya kita berupaya menangani kesan persekitaran luar yang semakin sukar. Bertemakan kerajaan prihatin dan selaras dengan lima teras Misi Nasional, Bajet 2009 akan menumpukan kepada tiga strategi khusus, iaitu:

· PERTAMA: Menjamin kesejahteraan rakyat;
· KEDUA: Membangunkan modal insan berkualiti; dan
· KETIGA: memperkukuhkan daya tahan negara

No comments: