Monday, September 1, 2008

LAN vs WAN

LAN (Local Area Network):
- Bila dua atau lebih komputer dihubungkan dimana jarak antara kedua komputer ini kecil sahaja (dalam bilik, bangunan).
- LAN boleh disambungkan kepada WAN oleh satu gate away.

Komponen-komponen untuk LAN:
1) Dua atau lebih komputer.
2) Pelayan rangkaian (Network server).
3) Kabel dan hubs.
4) Network Interface Card (Network Adapter Card).
5) Network Operating System.

WAN:
- Dihasilkan bila sesuatu network merangkumi satu kawasan yang luas.
- Menggunakan "high speed" tranmission line sepert ISPN dan sebagainya.
- Dua atau lebih LAN akan membentuk WAN.

No comments: