Monday, September 1, 2008

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan ialah satu komitmen bertulis organisasi terhadap penyampaian perkhidmatannya kepada pelanggan melalui pendekatan yang terbuka, jelas dan telus. la juga
merupakan satu jaminan untuk menyampaikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. Manakala, dari sudut pelanggan pula, ia memberi jaminan terhadap tahap
kualiti perkhidmatan yang dijanjikan.

Ciri-ciri

  • Jelas
  • Kebolehpercayaan
  • Praktikal
  • Khusus
  • Boleh ditambahbaik
Lima langkah Perlaksanaan
  • Penggubalan
  • Promosi
  • Pemulihan Perkhidmatan
  • Pemantauan
  • Penilaian dan Penambahbaikan

No comments: