Tuesday, September 2, 2008

Workstation - stesen kerja

Semua komputer yang bersambung dengan file server dipanggil workstation. Semua komputer workstation mengandungi kad antaramuka rangkaian, perisian rangkaian dan kabel yang sesuai. Workstation tidak perlu pemacu cakera liut atau pemacu cakera keras sebab fail-fail boleh disimpan dalam file server. Kebanyakan komputer boleh berfungsi sebagai stesen kerja.

No comments: