Monday, September 1, 2008

FTP vs Telnet

FTP (File transfer protokol)
- Membolehkan pemindahan file dari satu komputer ke satu komputer.
- Dua istilah:
1) Download - membolehkan fail dari satu tempat ke komputer lain.
2) Upload - Hantar fail dari satu komputer kita ke komputer lain.

Telnet:
- Membolehkan pengguna memasuki (log on) komputer lain dalam internet.
- Contoh pengguna komputer di Malaysia hendaklah menggunakan komputer di Amerika Syarikat.

No comments: