Tuesday, September 2, 2008

Routers

Router bertugas menterjemahkan maklumat daripada satu rangkaian kepada rangkaian lain. Ia merupakan tetimbang cerdas. Router memilih laluan terbaik untuk melalukan pesanan berasaskan alamat dan asalan destinasi. Router boleh mengarahkan laluan untuk mengelakkan pelanggaran maklumat. Dengan kecekapannya ia cepat memintaskan laluan mengikut jalan lain.
Jika tetimbang tahu semua alamat komputer, tetimbang dan router lain dalam setiap bahagian rangkaian, Router pula boleh mengesan seluruh rangkaian untuk menentukan bahagian manakah yang sibuk untuk mengubah laluan data ke bahagian lain sehingga laluan tidak sibuk.
Bagi Rangkaian yang mempunyai LAN untuk disambung ke Internet, pemasangan router adalah cara yang lebih berkesan. Kerana router bertindak sebagai penterjemah antara maklumat LAN dengan Internet. Ia juga menentukan laluan terbaik menghantar data ke Internet.

Antara kebaikan router yang lain ialah:
cekap mengarahkan laluan isyarat
memandu pesanan mana-mana dua protokol
memandu pesanan topologi bas linear, bintang dan gelang bintang berdawai
memandu pesanan merentas kabel gentian optik, sepaksi dan pasangan terpiuh.

Router mengandungi komponen hardware dan juga software contohnya bagi router Cisco software yang digunakan bernama Cisco IOS (Internetworking Operating System). Hardware sebuah router terdiri daripada CPU contohnya Cisco router 2505 menggunakan processor 20MHz Motorola 68EC030.Selain dari itu ia juga mempunyai komponen memori seperti ,NVRAM,flash RAM dan juga RAM. Sambungan ke peralatan network lain menggunakan ports

No comments: