Monday, September 1, 2008

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Satu pendekatan holistik untuk menawarkan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan melalui pengurusan interaksi dan perhubungan yang cekap antara
organisasi dan pelanggan

CIRI-CIRI KUALITI PERKHIDMATAN PELANGGAN
Pengurusan Perhubungan Pelanggan yang cekap dan berkesan akan dapat memastikan penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Standard perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan seboleh-bolehnya hendaklah tinggi nilainya sehingga melebihi ekspektasi pelanggan sejajar dengan pendekatan delighting the customer. Perkhidmatan pelanggan yang menjadi asas utama kepada pendekatan delighting the customer adalah memenuhi ciri-ciri kualiti dalam tiga kategori, iaitu fizikal, penyampaian dan emosi.TERAS PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN
  1. Perancangan Perhubungan Pelanggan
  2. Penawaran Perkhidmatan
  3. Interaksi Pelanggan
  4. Pengurusan Prestasi
  5. Budaya Berteraskan Perkhidmatan Pelanggan

No comments: