Tuesday, September 2, 2008

Repeaters

Repeater adalah peranti yang menguatkan isyarat rangkaian apabila melaluinya. Ia disebabkan isyarat yang bergerak dalam kabel semakin lama semakin lemah. Penyambungan peranti ini boleh diasingkan atau digabungkan dalam concentrator. Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melebihi had piawai kabel yang digunakan.
Contoh biasa kegunaan repeater dalam LAN ialah rangkaian yang menggunakan topologi bintang dengan kabel pasangan terpiuh tak berdinding. Had panjang kabel ialah 100 meter. Iaitu tatarajah biasa bagi setiap stesen kerja yang disambung dengan kabel jenis ini kepada penumpu aktif port berbilang dimana Penumpu menjana semula semua isyarat yang melaluinya pada jarak yang melebihi 100 meter.

No comments: