Saturday, September 6, 2008

Asas Rangkaian

Apa? sambungan peranti-peranti komputer bersama dengan hardware dan software yang support komunikasi data diantara peranti ini.

File sharing? Rangkaian komputer benarkan perkongsian fail dengan method yang berlainan spt. windows, ftp, p2p dan web based.

Jenis Rangkaian? LAN dan WAN dll

Topologi? Satu cara nak kelaskan rangkaian cth bus, star dan ring.

Router? Peranti yang joins lebih dari satu network sama ada wired atau wireless.

Hub? support basic file sharing antara komputer disambungkan dgn kabel.

Protokol? serve sebagai satu bahasa komunikasi antara peranti network spt HTTP, TCP/IP, SMPT.

Server? Komputer yang didesign utk proses permohonan dan hantar data ke workstation dalam rangkaian tempatan atau internet contoh Web, proxy and FTP servers.

TCP/IP? sediakan sambungan komunikasi antara peranti rangkaian.

Firewall? lindungi komputer dari unauthorized network access.

Ethernet? adalah fizikal dan data link layer technology untuk LAN. Reliable dan murah.

Switch? Joinkan komputer-komputer pada peringkat low-level network protocol layer.

Address? identiti unik computer dimana boleh komunikasi bersama.spt IP addresses and MAC addresses.

No comments: