Tuesday, September 2, 2008

GIS, GPS & Geospatial

GIS
Sistem yang melakukan proses input, penyimpanan, manipulasi, outpun dan kadang kala pengemaskinian
Penggunaan pelbagai software - ArcGIS, MapInfo, R2V dll
Penggabungan di antara, software, hardware, data, pengguna, proses

GPS
Dibgnkan oleh kesatuan Russia yang pada mulanya dikenali sebagai GLONASS (Global Navigation Satelite System)
Sistem Satelit orbit bumi yang mempunyai signal
Signal diperolehi daripada peralatan elektrik
Memberi lokasi bumi
lokasi diberi dalam standard - longitud dan latitut

Geospatial
Disifatkan sebagai data kedudukan relatif kepada permukaan bumi
Maklumat sesuatu kawasan/ persekitaran
Penerangan ciri atau elemen di kawasan terlibat

No comments: