Monday, September 1, 2008

Pelayan web (web browser)

- Perisian yang diperlukan untuk membaca maklumat dalam web.
- Perisian yang utama adalah Netscape communicator dan Internet explorer.
- Untuk membuka laman tertentu, alamat laman berkenaan dan untuk (uniform resource locater) diperlu digunakan.
- Contoh URL: http://www.angelfire.com/ms/nagasakti/index.html

No comments: