Sunday, August 31, 2008

Pembangunan ICT

Tumpuan pembangunan ICT dlm RMK9 ialah :

  1. mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab ICT dan multimedia global
  2. meluaskan rangkaian komunikasi bagi memastikan akses kepada perkhidmatan dan maklumat yang lebih setara
  3. menggiatkan usaha merapatkan jurang digital
  4. membangunkan bandar siber sedia ada serta mempromosikan pusat siber yang baru dan aplikasi multimedia MSC
  5. merangsang sumber pertumbuhan baru dalam sektor ICT termasuk bioinformatik, gabungan bioteknologi dan ICT
  6. membangunkan tenaga kerja mahir dalam bidang ICT
    mempercepatkan budaya e-pembelajaran
  7. mempertingkatkan keselamatan maklumat

No comments: