Sunday, August 31, 2008

Islam Hadhari

Rangka kerja pembangunan menyeluruh dan sejagat dilancarkan pada tahun 2004. Ia menekankan pembangunan yang selaras dengan rukun islam dengan memberi tumpuan kepada meningkatkan kualiti hidup melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan individu dan negara; pelaksanaan sistem ekonomi, perdagangan dan kewangan yang dinamik; mendorong pembangunan yang bersepadu dan seimbang yang melahirkan rakyat berilmu dan bertakwa serta berpegang teguh pada nilai murni dan jujur, amanah dan bersedia menyahut cabaran global.

10 prinsip :
  1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah
  2. Kerajaan yang adil dan beramanah
  3. Rakyat berjiwa merdeka
  4. Penguasan ilmu pengetahuan
  5. Pembangunan ekonomi yg seimbang dan komprehensif
  6. Kehidupan berkualiti
  7. Perlindungan hak kumpulan minoriti dan wanita
  8. Keutuhan moral dan budaya
  9. Pemeliharaan alam semula jadi
  10. Kekuatan Pertahanan

No comments: