Sunday, August 31, 2008

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan meliputi:

  • Penerimaan
  • Pendaftaran
  • Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
  • Penyelenggaraan
  • Pelupusan
  • Kehilangan dan Hapus kira


Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang
dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.

Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

No comments: