Sunday, August 31, 2008

Bajet 2008

Bajet 2008 bertemakan Bersama Membina Negara dan Menikmati Kemakmuran, mencerminkan hasrat Kerajaan untuk mempastikan kekayaan negara terus berkembang dan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Hanya dengan ini, kemajuan negara akan menjadi lebih bermakna, dengan semua rakyat hidup dalam harmoni.

Bajet ini akan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama:
Pertama: Mempertingkat daya saing negara;
Kedua: Memperkasa pembangunan modal insan; dan
Ketiga: Menjamin kesejahteraan rakyat.

No comments: