Sunday, August 31, 2008

Pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)

Penubuhan MSC pada tahun 1996 menyediakan landasan untuk membangunkan kelompok syarikat ICT tempatan yang berdaya saing dan industri ICT yang mampan.

Komponen utama pembangunan MSC ialah perlaksanaan, penyepaduan dan peningkatan beberapa aplikasi multimedia termasuk pembangunan aplikasi Kerajaan Elektronik, Sekolah Bestari, Kad Pelbagai Guna Kerajaan dan Telekesihatan serta Kelompok R&D, e-Niaga dan Program Keteknousahawan bagi membentuk persekitaran multimedia.

No comments: