Sunday, August 31, 2008

Encryption vs Decryption

Dalam cryptography, encryption adalah proses menukarkan maklumat menggunakan algorithm tertentu untuk menjadikan ia tidak boleh boleh dibaca oleh sesiapa melainkan dia yang memiliki special knowledge. Hasil proses itu adalah maklumat yang telah dienkrip.

Decryption adalah reverse kepada proses encryption, menjadikan maklumat yang dienkrip boleh dibaca semula.

Biometric Encryption adalah proses yang menggunakan ciri-ciri badan sebagai satu method untuk mengkodkan data. Ciri-ciri fizikal seperti cap jari, retina dan iris, tapak tangan, dan voice recognition adalah diantara method biometric encryption.

No comments: