Sunday, August 31, 2008

Pertanian Baru

Di dalam RMK9, penekanan akan diberikan kepada Pertanian Baru yang melibatkan pertanian komersil berskala besar, penggunaan teknologi moden yang lebih meluas, pengeluaran yang berkualiti dan mempunyai nilai ditambah yang tinggi, memanfaatkan sepenuhnya potensi dalam bioteknologi, penggabungan dengan ICT dan penglibatan usahawan tani dan tenaga kerja mahir.

No comments: