Sunday, August 31, 2008

System Development Life Cycle (SDLC)

SDLC adalah conceptual model yang digunakan untuk membangunkan sesuatu projek terutama projek berkomputer.

Jenis-jenis SDLC :
a. Waterfall
b. Rapid Application Dev (RAD)
c. Joint Application Dev (JAD)
d. Build and Fix
e. Rapid Prototype
dll

Secara am, langkah-langkah SDLC methodology :
a. Sistem asal dikaji dan kenalpasti masalah melalui soalselidik.
b. Kajian kesauran. Keperluan sistem baru didefinisi. Kelemahan dalam sistem asal dinyatakan dengan cadangan untuk penambahbaikan.
c. Analisis. Sistem yang dicadangkan didesign. Apa sistem baru patut buat. Perancangan termasuk pembangunan fizikal, hardware, OS, programming, comm dan isu-isu keselamatan.
d. Sistem Baru dibangunkan seperti yang dipersetujui. Pengguna mesti dilatih menggunakannya dan semua aspek perfomance diuji jika perlu ubahsuai lakukan pada peringkat ini.
e. Implementasi. Biarkan pengguna menilai sistem baru. Buat fasa by fasa bergantung kepada aplikasi atau lokasi dan sistem asal secara perlahan diganti atau shutdown sistem asal dan implement sistem baru secara terus.
f. Maintenance mesti dilaksanakan. Pengguna harus up-to-date untuk pengubahsuaian sekiranya perlu.

No comments: