Sunday, August 31, 2008

Rancangan Malaysia ke 9

RMK 9 - rencana terperinci lima tahun pertama Misi Nasional yang menggariskan dasar dan program utama ke arah mencapai teras dan objektif Misi dalam tempoh 2006-2010

Tema : Bersama ke Arah Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

Penekanan dan program utama RMK 9 terbahagi pada 5 teras :

  1. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
  2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama
  3. Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif
  4. Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
  5. Mengukuh keupayaan institusi dan pelaksanaan

No comments: