Sunday, August 31, 2008

Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan - Undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan kerajan
Raja Berperlembagaan - - Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong
a) Ketua Negara - mengetuai Badan Perundangan, Badan Pemerintah & Badan Kehakiman
b) boleh memanggil dan membubarkan Parlimen
c) Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata (kuasa pemampunan)
d) Bertanggungjawab menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu
e) ketua agama Islam (Swak, Sabah, Penang, Melaka, Wilayah Persekutuan)
f) Boleh mengisytiharkan Undang-Undang Darurat
g) Bertanggungjawab melantik

Kuasa Pemerintahan
Badan Perundangan (Legislatif)
- Fungsi - Parlimen(YDP, Dewan Rakyat, Dewan Negara) menggubal undang-undang

Ciri-Ciri Dewan Negara
- 69 orang Senator (tempoh jawatan 3 tahun)
* 26 dipilih oleh Dewan Undangan Negeri (2 each)
* 3 dipilih oleh YDP (2 for K.L, 1 for Labuan)
* 40 dipilih oleh YDP - cemerlang dalam bidang profesional
- Senator bertaraf Ahli Parlimen, boleh menjadi ahli Jemaah Menteri

Ciri-ciri Dewan Rakyat
- 222 ahli(tempoh 5 thn) mewakili kawasan pilihan raya di seluruh negara
- tugas - menggubal & melaksanakan undang-undang (peringkat Dewan Rakyat)

Badan Pelaksana (Eksekutif) - Jemaah Menteri atau Kabinet
Kabinet bertugas menggubal dasar-dasar kerajaan tertinggi dalam semua perkara
Kementerian bertugas menggubal dasar-dasar kerajaan dan merancang & menyelaras program pembangunan eko, sosial
- Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Politik, S/usaha Parlimen
Perkhidmatan Awam
- Ketua Setiausaha Negara t/jawab mengawasi kementerian, jabatan kerajaan dan dibantu kumpulan pegawai perkhidmatan awam
- Jabatan Kerajaan - diketuai Ketua Pengarah
- Badan Berkanun - badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasi autonomi tertentu yang ditadbir oleh Lembaga Pengarah dan mempunyai peruntukan kewangan sendiri

Badan Kehakiman (Judisiari)
- mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah
- menentukan kesahihan undang-undang
- berkuasa mentafsiran perlembagaan, undang-undang
- mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan/Negeri
- boleh mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang

Pilihan Raya
- Proses memilih wakil rakyat
- Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SRP)
* menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya
* menjalankan pendaftaran pemilih
* mengendalikan pilihan raya

No comments: