Sunday, August 31, 2008

Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa

Komanwel
Matlamat
- membina semangat setia kawan di kalangan anggota
- mewujudkan kerjasama dalam segala bidang

Sumbangan M'sia
- Tuan Rumah Commonwealth Head of Government Meeting (CHOGM) 1989 Langkawi
- mengisytiharkan Deklarasi Langkawi - tentang masalah pencemaran
- mementang dasar aparheid di Afrika Selatan
- menganjurkan Sukan Komanwel 1998

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Piagam PBB
a) menjamin keamanan dan keselamatan dunia
b) Menggalakkan hubungan berbaik-baik andtara negara anggota
c) bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia
d) menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota

Sumbangan Malaysia
1960 - Pasukan pendamai Congo(Zaire)
1989 - Pasukan pengaman PBB ke Namibia
1990an - pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq,
- pasukan pengaman ke Bosnia
- Menentang dasar apartheid
- menyarankan Benua Antartika mwnjadi warisan dunia

Pergeraka Negara-Negara Berkecuali (NAM)
Matlamat
- mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis Negara-Negara Selatan Matlamat
- mengatasi harga eksport, bahan mentah
- meningkatkan kerjasama ekonomi & teknikal tanpa bergantung kpd negara-negara maju

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Matlamat
- mengeratkan hubungan antara negara Islam
- bersuara dalam satu nada bagi kepentingan Islam
- mengekalkan perdamaian dalam semua persengketaan antara negara Islam
- bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tak dicemari

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
Matlamat
- mengekalkan kestabilan politik di A.T.
- saling membantu dalam ekonomi, sosial dan kebudayaan
- meningkatkan taraf hidup penduduk
- membantu dalam latihan dan penyelidikan
- mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau & antarabangsa

No comments: