Sunday, August 31, 2008

Portal vs Website

Portal merujuk kepada

Portal website, gerbang kepada berita, maklumat dan pautan biasanya di atas sesuatu subjek seperti pertanian, engineering dsb.

Web portal, adalah sejenis Content Management System, yang ada perlindungan password yang membenarkan Site Administrators mengedit teks, imej dan lain-lain kandungan bila perlu. Ini memudahkan pengemaskinian tanpa perlu tahu kod programming.

Website merujuk kepada

Koleksi laman web yang saling berkait dan lokasinya di World Wide Web

Set laman-laman web biasanya mengandungi homepage yang terletak di server yang sama dan disedia dan diselenggara oleh individu, group atau organisasi.

No comments: