Wednesday, May 11, 2011

Method Overloading

Method overloading adalah dimana method boleh nama yang sama dalam satu class tetapi parameter mesti berbeza atau data type dalam method berbeza.

Contoh :
public class Sum {
public static void main(String[] args) {
int no1,no2;
String nama;
no1=10;
no2=20;
nama="ALI";
calc(no1);
calc(no1,no2);
calc(no1,nama);
}
void calc(int x) {
x=x+20;
}

void calc (int x, int y) {
x=x+y;
}

void calc (int x, String nama) {
System.out.println(Nama + " " + x);
}

No comments: