Thursday, May 19, 2011

Business Process Reengineering (BPR)

BPR merupakan kaedah melaksanakan penambahbaikan terhadap proses kerja dan disokong oleh penggunaan ICT sebagai pemudah cara urusan kerja di agensi.

Pelaksanaan BPR dapat:

» meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam
» meningkatkan pendapatan negara menerusi penjimatan kos dan masa
» mengurangkan caj dan yuran perkhidmatan
» meningkatkan tanggungjawab sosial
» mengurangkan aduan
» mempercepatkan masa yang diambil oleh pelanggan dalam berurusan dengan agensi kerajaan
» meningkatkan kepuasan pelanggan
» meningkatkan kedudukan daya saing negara


Contoh Aplikasi BPR

Kaunter

No comments: