Monday, May 9, 2011

Generate Getters and Setter in JAVA

Create satu class staff di dalam package action.

package action;
public class staff {

}

Masukkan attribut yang perlu di dalam class staf.

package action;
public class staff {
private String staffID;
private String staffName;
}


Dalam eclipse, getter dan setter boleh digenerate bagi tujuan menggunakan class ini sebagai data type.

Klik source -> Generate Getter and Setters -> Klik button Select All -> Access Modifier : public -> ok

Dalam class akan ditambah getter dan setter. Sekiranya buat melalui notepad bolehlah menaip seperti di bawah :

package action;
public class staff {
private String staffID;
private String staffName;

public String getstaffID() {
return staffID;
}

public String setstaffID() {
this.staffID=staffID;
}

public String getstaffName() {
return staffName;
}

public String setstaffName() {
this.staffName=staffName;
}
}

No comments: