Thursday, March 12, 2009

CONTOH-CONTOH SOALAN BAGI PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT F41

Bahagian 1 ?
Kompetensi Umum
Soalan 1
a. Nyatakan 4 jenis cuti dan kelayakan bagi setiap jenis tersebut. (8)

1. Cuti Rehat - Cuti Rehat bermaksud cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari Januari hingga Disember

i.
Kadar cuti rehat: 20-35 hari
ii. Boleh diambil pada bila-bila masa setiap tahun
iii. Cuti rehat diluluskan oleh Ketua Jabatan
iv. Bedasarkan perkhidmatan yang melayakkan.
v. Formula: Kelayakan Cuti Tahunan/360 x Perkhidmatan yang melayakkan
vi. Hari mingguan/hari cuti am tidak diambilkira sebagai cuti rehat.
vii. Cuti rehat dikira secara proportionate apabila tidak genap setahun perkhidmatan yang melayakkan/berhenti kerja/bersara.
viii. Kadar cuti rehat perlu diselaraskan apabila ada perkhidmatan yang tidak melayakkan.
ix. Baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan boleh dibawa hingga ke tahun ketiga. Baki cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan akan luput pada akhir tahun ketiga.
x. Dua keadaan yang mengubah kelayakan cuti rehat iaitu:
- Genap 10 tahun perkhidmatan
- Dinaikkan pangkat
xi. Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun semasa boleh dikumpul untuk Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR).

2. Cuti Separuh Gaji - Menjaga sanak saudara yang sakit. Sanak saudara bermakna adik beradik, ibubapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada pegawai.

i. Kadar cuti separuh gaji 30 – 180 hari.
ii. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan iaitu 30 hari bagi genap 1 tahun perkhidmatan
iii. Maksimum 180 hari sepanjang perkhidmatan.
iv. Ketua Jabatan luluskan 14 hari dalam sesuatu tahun manakala tempoh yang selebihnya diluluskan oleh Ketua Setiausaha.
v. Tidak boleh diulang semula.
vi. Gaji dan lain-lain imbuhan tetap dibayar separuh.vii.
Tidak perlu menghabiskan kelayakan cuti rehat yang berkelayakan.
viii. Tidak berkelayakan mendapat cuti rehat dalam tempoh cuti separuh gaji.

3. Cuti Kerantina - Kawalan wabak penyakit


i. Cuti bergaji penuh
ii. Tempoh ditahan:- Stesen kerantina- Dikurung dirumah kerana wabak merebak
iii. Jika sakit diberi cuti sakit.

4. Cuti Bersalin - Bersedia dan pulih dari bersalin

i. Cuti bergaji penuh
ii. 60 hari setiap kali bersalin
iii. Had 5 kali sepanjang perkhidmatan
iv. Diberi mulai dari tarikh bersalin
v. Pegawai yang telah menggunakan 5 kali kemudahan cuti bersalin bergaji penuh ganti tempoh bersalin cuti rehat yang berkelayakan.
vi. Tiada cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali sakit tibi, kusta atau barah. vii. Anggota boleh pilih menggunakan kemudahan cuti tanpa gaji menjaga anak bagi kemudahan kali ke enam.
viii. Cuti ini tidak menjejaskan cuti separuh gaji dan tanpa gaji Bab C.x. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak (CMA) sehingga 1,825 hari (5 tahun) secara tanpa gaji.- Boleh diambil secara sekali gus atau sebahagian.- Tempoh kemudahan CMA bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh cuti bersalin (hari ke 61).- Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin, kemudahan CMA bermula pada tarikh melahirkan anak.

b. Bagi seseorang yang ingin mengerjakan ibadat haji, apakah cuti-cuti yang ia layak dan syarat-syaratnya. (6) -
1. Cuti Haji - Mengerjakan ibadah haji

i. Cuti bergaji penuh.
ii. Kadar selama 40 hari termasuk hari rehat dan hari kelepasan am.
iii. Sekali sepanjang perkhidmatan
iv. Berjawatan tetap.
v. Sah Dalam Perkhidmatan.
vi. Berjawatan sementara – telah berkhidmat selama 6 tahun berterusan

2. jika telah Cuti Tanpa Gaji - Atas urusan persendirian yang mustahak

i. Kadar cuti tanpa gaji 30 – 360 hari.
ii. Bedasarkan perkhidmatan yang melayakkan iaitu 30 hari bagi genap 1 tahun perkhidmatan.
iii. Maksimum 360 hari
iv. Minimum 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan.
v. Perlu habiskan cuti rehat terlebih dahulu.
vi. Boleh diulang semula dengan syarat mempunyai 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan dari tarikh terakhir diluluskan cuti tanpa gaji.
vii. Kelulusan Ketua Jabatan.

c. Bagi seseorang yang ingin melanjutkan pelajaran, apakah cuti yang ia layak pohon. (6)

Cuti Berkursus - Mengikuti kursus latihan, pengajian yang diakui
i. Bergaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji.
ii. Kursus:• Diploma• Ijazah Asas• Lepasan Ijazah/Ijazah Lanjutan
iii. Cuti bagi:• Tempoh kursus termasuk cuti akademik/rehat• Tempoh perjalanan pergi/balik • Tempoh menunggu tidak dapat dielakkan
iv. Kursus melebihi 12 bulan – pegawai dianggap telah menghabiskan kelayakan cuti rehat sebelum pergi berkursus.
v. Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti rehat tidak lebih 7 hari kepada pegawai yang menamatkan kursus lebih 12 bulan tertakluk kepada baki cuti rehat sebelum pegawai pergi berkursus

Soalan 2
a. Nyatakan dan jelaskan 5 contoh kelakuan yang dianggap tidak jujur (20)

i) tidak melaporkan harta yang dimiliki olehnya atau ahli keluarganya;
ii) membuat tuntutan palsu;
iii) tidak melaporkan hutang-piutangnya.

iv) menggunakan kenderaan jabatan sebagai kemudahan peribadi untuk pergi dan balik pejabat, menghantar anak ke sekolah dan sebagainya;
v) menggunakan pengaruh kedudukannya untuk mengubah lot tanah yang telah diluluskan kepada isterinya sedangkan pegawai tidak diberi kuasa berbuat demikian.


Soalan 3
a. Nyatakan dan jelaskan syarat-syarat bagi mendapatkan elaun pendahuluan diri (20)

Kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:
1. Kuasa kelulusan adalah terhad di atas Pendahuluan Diri kepada pegawai-pegawai yang
telahpun menyelesaikan kesemua Pendahuluan Diri yang lama. Bagi maksud ini pemohon adalah
dikehendaki memberi akuan dalam borang permohonan bahawa Pendahuluan yang diambil
sebelumnya, jika ada telah dibayar balik dengan sepenuhnya.
2. Pegawai-pegawai Pengawal, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Sabah dan Sarawak atas
sebab-sebab tertentu boleh secara bertulis melantik seorang pegawai kanan untuk meluluskan
permohonan Pendahuluan Diri dan Perbendaharaan hendaklah diberitahu mengenai perlantikan
tersebut.
3. Akauntan Negara Malaysia hendaklah menolak baucar pembayaran bagi Pendahuluan Diri
yang berkenaan sekiranya didapati Pendahuluan lama belum selesai.
4. Pegawai-pegawai Pengawal dan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Sabah dan Sarawak
dikehendaki menghantar kepada Perbendaharaan tiap-tiap 6 bulan satu penyata yang
menunjukkan ringkasan mengenai kedudukan Pendahuluan Diri yang diluluskan dan hasil
pengutipannya. Jika tiada Pendahuluan Diri yang diluluskan bagi tempoh tersebut Perbendaharaan
hendaklah diberitahu juga dengan mengemukakan "nil return". Penyata ini boleh dikemukakan
dengan menggunakan format seperti di Lampiran "B".
5. Pegawai-pegawai Pengawal dan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Sabah dan Sarawak adalah
bertanggungjawab sepenuhnya bagi mendapat kembali jumlah Pendahuluan Diri yang telah
diluluskan itu dengan tegasnya dan menurut masa yang ditetapkan.
6. Bayaran penalti 10% setahun akan dikenakan kepada peminjam sekiranya gagal membayar
balik baki wang pendahuluan diri yang diluluskan dalam tempoh 1 bulan selepas tarikh tuntutan
perlu dibuat.
7. Pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan mengutip balik Pendahuluan Diri
tersebut akan dikenakan denda surcaj atau tindakan tatatertib jika gagal untuk melaksanakan dan
mematuhi syarat yang terkandung dalam Surat Pekeliling ini.
8. Jumlah Pendahuluan Diri yang boleh diluluskan ialah:
8.1. 100% bagi Pendahuluan Diri untuk maksud ke luar negeri;
8.2. Tidak melebihi 90% bagi Pendahuluan Diri untuk maksud di dalam negeri.
8.3. Perbelanjaan untuk hari-hari berkenaan sahaja


Soalan 4
a. Berikan definisi Jawatankuasa Pembuka Tender (2)
b. Nyatakan syarat-syarat keahlian JK Pembuka Tender (3)
c. Nyatakan dan jelaskan tugas-tugas JK Pembuka Tender (15)

Satu jawatankuasa yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai yang mana salah seorang daripadanya terdiri daripada Kumpulan Pengurusan & Profesional. Jawatankuasa ini hendaklah membuka tender pada waktu yang telah ditetapkan.

Tugas
1. Membuka peti besi tender, memberi nombor siri pada masa dan tarikh tender dibuka.
2. Menyediakan jadual tawaran dan ditandatangani oleh Jawatankuasa Pembuka Tender.Soalan 5
a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan menghargai masa mengikut prinsip Tonggak 12. (5)
b. Kenapa menghargai masa itu penting? (5)
c. Nyatakan amalan negatif yang tidak menghargai masa. (5)
d. Bagaiman kita hendak mengetahui bahawa sesuatu kerja itu menepati masa? (5)


“Orang yang menghargai masa menganggap masa itu emas, berlalunya masa tanpa sebarang perbuatan atau sumbangan yang berfaedah bererti satu kerugiaan kerana masa yang berlalu tidak akan kembali”. “Dengan adanya teknologi canggih maka perhubungan menjadi semakin rapat dan banyak keputusan perlu dilaksanakan dalam masa yang singkat. Tidak bertindak segera atau melengah-lengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Setiap orang diberikan masa yang sama banyak, terpulang kepada individu itu sendiri bagaimana untuk merancang masanya. Oleh itu, gunakanlah masa dengan bijak untuk setiap perilaku kita samada ianya untuk tujuan rasmi, tidak rasmi ataupun persendirian. Pepatah sendiri ada meyatakan “ Each of the time cannot bought inch of a gold ” ( Masa tidak boleh dibeli dengan satu inci emas sekalipun ) dengan kata lainnya masa itu terlalu berharga.”

Amalan-amalan positif yang perlu ada bagi setiap pegawai kerajaan adalah seperti ;
 menepati masa
 menyegerakan tugas
 mempunyai perancangan waktu
 bijak menguruskan tempoh masa yang diberikan
 menumpukan masa kepada kerja-kerja yang produktif dan kreatif
 meletakkan masa sasaran ( target date ) untuk menyiapkan sesuatu tugasan
 menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan
dan meninggalkan amalan negatif seperti;
 berbual-bual kosong
 tidak menyegerakan tugas
 tiada kepekaan kepentingan atau ‘sense of urgency’ dan seumpamanya.
 tidak merancang pekerjaan
 tiada keutamaan atau ‘priority’
 melayan tetamu yang tidak sepatutnya
 meninggalkan pejabat untuk urusan peribadi
 membuat kerja peribadi di pejabat
 berurusniaga di waktu pejabat
 membuat kerja yang tidak mustahak
 ke kantin selain daripada waktu rehat
 tidak peka kepada pembaziran masa

Soalan 6
a. Berikan 7 nilai asas peribadi yang dituntut dalam perkhidmatan awam. (7)
b. Kenapa nilai bekerjasama itu penting (8)
c. Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabiliti? (5)


Taat Setia
Amanah, Bersih dan Jujur

Bertanggungjawab
Berkecuali
Adil dan Saksama
Prestasi yang Cemerlang dan Berkualiti
Ketepatan Masa
Perkhidmatan Ramah dan Mesra
Sikap Berjimat CermatBekerjasama
Sebagai anggota dalam Perkhidmatan Awam kita mempunyai tugas dan peranan yang berbagai. Setiap Kementerian dan Jabatan ditugas melaksanakan objektif dan peranan masing-masing mengikut matlamat yang telah ditentukan. Oleh itu kits perlu mempunyai satu budaya yang dapat mempengaruh kita supaya bekerjasama, berdisiplin dan rajin bekerja. Kerjasama adalah penting. Setiap anggota organisasi tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan berkesan secara bersendirian. Kerjasama di antara anggota-anggota Kerajaan di semua peringkat atau perkhidmatan amatlah diperlukan. Malahan kerjasama ini juga amat penting di antara sektor awam dan sektor swasta.


Akauntabiliti
Secara umum, akauntabiliti bermakna tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakannya. Dalam konteks Perkhidmatan Awam, akauntabiliti bermaksud tanggungjawab pegawai-pegawai dan kakitangan awam dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan dan juga bagi memastikan pencapaian matlamat serta objektif tugas-tugas tersebut. Akauntabiliti juga bermaksud pelaksanaan tugas-tugas tersebut mengikut peraturan yang telah
ditetapkan, undang-undang yang berkuatkuasa, prosedur dan arahan. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pegawai-pegawai perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat. Selain dari itu akauntabiliti amatlah perlu bagi menentukan satu-satu tugas yang dilaksanakan itu adalah menepati dan mencapai objektif yang telah ditetapkan dan memastikan
tidak ada pembaziran yang menjejaskan penggunaan sumber-sumber awam. Pegawai-pegawai awam dikatakan mempunyai akauntabiliti oleh kerana mereka perlu bertanggungjawab terhadap segala tugas yang telah diamanahkan.


Soalan 7
a. Nyatakan definisi Dasar Penswastaan. (5)
b. Bagaimana dasar ini membantu memacu ekonomi negara? (5)
c. Apakah faedah-faedah yang diperolehi dari dasar ini (5)
d. Merujuk kepada dasar penswastaan TNB & Telekom, bagaimanakah ianya membantu produktiviti negara. (5)

Dasar Penswastaan
• Proses pemindahan aktiviti dan fungsi yang pada tradisinya merupakan tanggungjawab sektor awam kepada sektor swasta.
• Melibatkan tiga komponen utama:-
– Tanggungjawab pengurusan
– Aset/hak mengguna aset
– Kakitangan.


membantu memacu ekonomi negara melalui
– Membuka peluang kepada sektor swasta meningkatkan peranannya dalam pembangunan negara.
– Orientasi komersial dan mengutamakan keuntungan dijangka menjadi teras bagi pertumbuhan ekonomi lebih pesat.
– Kerajaan memperolehi hasil melalui cukai korporat bagi membiayai projek sosioekonomi

– Pengurangan kerajaan – saiz sektor awam akan menjadi semakin kecil – peranan sektor
swasta semakin bertambah penting dalam menerajui ekonomi negara.


Faedah

Mempercepatkan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan Kecekapan dan Daya Pengeluaran
Mengurangkan Beban Kewangan dan Pentadbiran Kerajaan
Pengurangan Saiz dan Penglibatan Sektor Awam Dlm Ekonomi
Membantu Mencapai Matlamat Dasar Ekonomi NegaraSoalan 8
a. Nyatakan dan terangkan faedah-faedah yang diperolehi oleh jabatan dan pelanggan melalui adanya Piagam Pelanggan. (10)
b. Terangkan peringkat dan tindakan pada setiap proses menyediakan Piagam Pelanggan. (10)

Lima langkah Perlaksanaan
Penggubalan
Promosi
Pemulihan Perkhidmatan
Pemantauan
Penilaian dan Penambahbaikan


Bahagian 2 ? Kompetensi Khusus

Soalan 1
a. Berikan definisi pangkalan data. (6)
b. Berikandefinisi pangkalan data teragih. (6)
c. Berikan & jelaskan 4 kebaikan pangkalan data teragih berbanding pangkalan data berpusat (8)
Pangkalan data merupakan satu sistem simpanan data yang tersusun, biasanya dalam bentuk elektronik.

Distributed database?
Database yg diasingkan di dalam mesin-mesin berlainan namun setiap satu saling berkaitan di antara satu dgn lain. Salah satu jenama yg memanfaatkan teknologi distributed database ialah Oracle utk dijadikan contoh. Satu database hendaklah menjadi klien kpd database yg lain. Salah satu user dlm database di klien mesti mempunyai penghubung (Oracle memanggilnya DBLINK) yg login ke database di server. DBLINK ialah sebenarnya satu objek database di klien dan juga satu user bagi database di server. Contoh dari segi bisnes misalnya: database utk wakil pengedar kereta (CRM) perlu menghantar maklumat ttg pesanan/tempahan pelanggan kpd database utk pengilangan dan pengedaran (ERP). Oleh itu, satu user dlm CRM mesti memiliki DBLINK yg menghubungkannya kpd ERP. User yg menjadi contact point dlm ERP pula hendaklah mempunyai objek atau hak-hak tertentu ke atas objek yg diperlukan oleh user yg menggunakan DBLINK dalam CRM.

Why distributed database?
1. Geography. Misalnya, wakil pengedar kereta berada di merata dunia, manakala kilang kereta terletak di Sungai Choh, Selangor.
2. Hardware. Mengimbangi beban CPU terutama bagi aplikasi yg besar lagi kompleks.
3. Security. Satu database utk suatu komuniti sahaja kecuali satu dedicated user yg menghubungkan database di server dan/atau utk mengakses database yg lain.
4. No single point of failure. Langkah keselamatan dan berjaga-jaga secara mengagihkan bebanan enjin database. Contohnya, jika ERP down, CRM masih buleh beroperasi.

Soalan 2
a. Nyatakan 4 kelebihan pangkalan data berbanding fail rata (flat file). (4)
b. Lukis dan terangkan 3 model pangkalan data yang biasa digunakan. (12)
c. Nyatakan model yang biasa digunakan oleh agensi keajaan dan 3 kelebihannya. (4)

Model Pangkalan Data
1. Pangkalan Data Hierarki
– Rekod distruktur dlm nod. Setiap permulaan ada satu nod ibu dan ibu boleh ada bbrp nod anak
– Sebuah rekod dipecahkan kpd bbrp segmen yg berhubungan dlm bentuk cabang pokok yang terbalik dikenali sebagai hubungan satu kpd banyak @ ibu & anak
2. Pangkalan data rangkaian (network database)
–The network model is very similar to the hierarchical model actually. In fact, the hierarchical model is a subset of the network model. However, instead of using a single-parent tree hierarchy, the network model uses set theory to provide a tree-like hierarchy with the exception that child tables were allowed to have more than one parent. This allowed the network model to support many-to-many relationships.

Visually, a Network Database looks like a hierarchical Database in that you can see it as a type of tree. However, in the case of a Network Database, the look is more like several trees which share branches. Thus, children can have multiple parents and parents can have multiple children.


3. Relational Database
–At the core of the relational model is the concept of a table (also called a relation) in which all data is stored. Each table is made up of records (horizontal rows also known as tuples) and fields (vertical columns also known as attributes).
–It is important to note that how or where the tables of data are stored makes no difference. Each table can be identified by a unique name and that name can be used by the database to find the table behind the scenes. As a user, all you need to know is the table name in order to use it. You do not need to worry about the complexities of how the data is stored on the hard drive.

–This is quite a bit different from the hierarchical and network models in which the user had to have an understanding of how the data was structured within the database in order to retrieve, insert, update, or delete records from the database.

4. Client/Server database
–A client/server database works like this: A database server is left running 24 hours a day, and 7 days a week. Thus, the server can handle database requests at any hour. Database requests come in from "clients" who access the database through its command line interface or by connecting to a database socket. Requests are handled as they come in and multiple requests can be handled at one time.


Soalan 3
a. Berikan definisi prototype & kegunaanya. (6)
b. Lukis gambarajah proses prototype. (8)
c. Nyatakan 3 kelebihan & 3 keburukan prototype. (6)

Prototaip
•Bina rangka sistem ~ keperluan pengguna peringkat awal
•Versi perisian dirancang ~ prototaip bagi mewakili
–keseluruhan fungsi
–bahagian kritikal (sukar difahami)
Kelebihan

-keperluan pengguna yg tidak lengkap

–tingkatkan peranan pengguna ~ kualiti
Kelemahan
•Menyukarkan aktiviti pengurusan projek
–ulangan pembaikan prototaip
–dokumentasi ~ bilangan ulangan
•Sistem yg dihasilkan kurang berstruktur
–menyukarkan proses penyenggaraan
•Memerlukan jurutera perisian yg pakar & bermotivasi tinggi

Soalan 4
a. Apakah nama penuh MyMIS? (2)
b. Apakah kegunaan MyMIS? (6)
c. Nyatakan 4 prinsip asas dasar keselamatan ICT Kerajaan seperti dalam MyMIS. (12)

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN ICT SEKTOR AWAM MALAYSIA (MyMIS)

MyMIS adalah satu panduan komprehensif untuk merancang, membangun, menyelenggara, mengurus dan melindungi maklumat sektor awam dan aset ICT lain yang berkaitan.
MyMIS disediakan bagi melengkapkan inisiatif keselamatan ICT yang diambil oleh kerajaan sebelum ini iaitu melalui Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 bertajuk “Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan” dan Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 bertajuk “Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)”.
MyMIS juga bertujuan sebagai rujukan dan standard amalan bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam keselamatan ICT serta memperkemaskan operasi keselamatan dalaman sesebuah agensi sektor awam. Dengan ini, risiko yang tidak diingini dan insiden keselamatan ICT dapat dikurangkan.


Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT Kerajaan adalah seperti
berikut:
(a) Akses atas dasar “perlu mengetahui” - akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. Pertimbangan akses di bawah prinsip ini adalah berasaskan kepada klasifikasi maklumat dan tapisan keselamatan pengguna
(b) Hak akses minimum - membaca dan/atau melihat sahaja. Kelulusan khas adalah diperlukan untuk membolehkan pengguna mewujud, menyimpan, mengemaskini, mengubah atau membatalkan sesuatu data atau maklumat.
(c) Akauntabiliti - Tanggungjawab ini perlu dinyatakan dengan jelas sesuai dengan tahap sensitiviti sesuatu sumber ICT. Untuk menentukan tanggungjawab ini dipatuhi, sistem ICT hendaklah mampu menyokong kemudahan mengesan atau mengesah bahawa pengguna sistem maklumat boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.
(d) Pengasingan - Prinsip pengasingan bermaksud bahawa semua tugas-tugas mewujud, memadam, kemaskini,mengubah dan mengesahkan data diasingkan. Ia bertujuan untuk mengelak akses yang tidak dibenarkan dan melindungi aset ICT daripada kesilapan, kebocoran maklumat terperingkat, dimanipulasi dan seterusnya, mengekalkan integriti dan kebolehsediaan.

(e) Pengauditan - Tujuan aktiviti ini ialah untuk mengenal pasti insiden keselamatan atau mengenal pasti keadaan yang mengancam keselamatan. Dengan itu, aset ICT seperti komputer, server, router, firewall dan rangkaian hendaklah menyelenggarakan jejak audit;
(f) Pematuhan - Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana/Kesinambungan Perkhidmatan; dan
(g) Pemulihan
(h) Saling bergantung

Soalan 5
a. Nyatakan aset ICT yang perlu dilindungi. (4)
b. Nyatakan 6 tanggungjawan terhadap aset ICT. (6)
c. Nyatakan ciri-ciri utama dalam menjamin keselamatan maklumat elektronik. (10)

Aset ICT yg perlu dilindungi ialah kemudahan komputer, perisian,data, rangkaian dan peralatan


Soalan 6
a. Berikan definisi ISDn & PSTN. (6)
b. Apakah perbezaan antara kedua-duanya. (8)
c. Senaraikan media yang boleh digunakan dalam penghantaran data di WAN. (6)

Soalan 7
a. Senaraikan topologi rangkaian. (4)
b. Lukis dan terangkan setiap satu topologi tersebut. (16)

Soalan 8
a. Berikan definisi Multimedia Authoring Tool. (4)
b. Nyatakan 5 kriteria yang penting dalam pemilihan MAT yang baik. (10)
c. Nyatakan 3 ciri MAT supaya dapat menjamin hasil produksi yang memuaskan. (6)

Soalan 9
a. Berikan definisi multimedia. (4)
b. Apakah faktor-faktor yang terlibat dalam pembangunan laman web. (12)
c. Apakah ciri-ciri tambahan yang terdapat dalam sesebuah portal berbanding laman web. (4)

Soalan 10
a. Berikan definisi aturcara berstruktur & 2 dua kelebihannya. (5)
b. Terangkan dengan ringkas 3 structured program construct dalam aturcara berstruktur. (6)
c. Sediakan carta alir bagi ketiga-tiga di atas. (9)

Soalan 11
a. Nyatakan 4 peringkat Rapid Application Development (RAD). (10)
b. Nyatakan 2 faktor penting dalam memastikan kejayaan pembangunan aplikasi menggunakan RAD. (10)

Soalan 12
a. Lukis dan terangkan model OSI mengikut lapisan. (7)
b. Terangkan secara ringkas fungsi setiap lapisan tersebut. (13)

30 comments:

smiley said...

assalamualaikum,

saya bakal menduduki exam untuk pengesahan jawatan f41. bolehkah pihak saudara memberitahu serba sedikit bagaimana panduan untuk menjawab soalannya.

adakah entry suadara yang ini berkaitan dengan soalan exam pengesahan f41?

saya amat berharap jawapan dari pihak saudara.

sebarang info, boleh lah send ke email saya di : sofiajamaludin@yahoo.com

sekian, terima kasih.

Nurul said...

Assalamualaikum.. saya na k minta tolong sangat.. 29/9 ni saya akan menduduki exam tuk penolong peg. tek. maklumat f29... boleh kongsi pengalaman? terima kasih... email: azahari4nurul@gmail.com

Cik Adil said...

Assalamualaikum..29.09 saya akan amik exam penolong pegawai teknologi maklumat gred f29..if ade soalan2 yg boleh dikongsi..share la dgn saya..adilah_gamarudin@yahoo.com..bantuan amat dihargai..=)

Anonymous said...

salam...sy ader ezam pptm f29...bleh share x ape2 soalan dan maklumat...sizu85_fiona@yahoo.com.my

Teman Hati said...

Assalamualaikum tuan..pd 29 sept nie sy ada exam penolong pegawai teknologi maklumat gred f29..klu ada soalan2 yg boleh dikongsikn bsama mnta tlg tuan emailkn kpd sy mtina78@yahoo.com
bantuan tuan amat sy hargai..

zainissa said...

assalamualaikum...nak minta info jgk pasal F29 punya exam....boleh email kat saya tak nissa_zai@yahoo.com.....terima kasih daun keladi...

Ateh said...

assalamualaikum.. sy pun ada exam 29/9/2012 tuk jwtn penolong pegawai teknologi maklumat f29... sy pun ingin tgk cth2 soklan exam 2.. kpd sesiapa y ada, sy ingin meminta cth2 tersebut.. hny Allah y dpt balas jasa anda.. & boleh jgk berkongsi gan kwn2 y akan exam jgk t.. amin semoga dipermudahkan urusan amin... ni email sy mamasyg_89@yahoo.com

Anonymous said...

Assalamualaikum..saya pun akan amek exam 29.09 penolong pegawai teknologi maklumat gred f29..if ade soalan2 yg boleh dikongsi..share la dgn saya..bantuan amat dihargai..email sy ezurul@gmail.com...hnya Allah je yang boelh balas jasa anda..amin..

Anonymous said...

assalamualaikum...saya juga seperti sahabat di atas...ade exam f29 pada 29/9 ni...jika ada info mohon share ye...nurul_caprics@yahoo.com.my

Anonymous said...

salam..
saya juge spt yg di atas..
minta jasa baik anda utk berkongsi info dgn saya..

monie_inzaghi@yahoo.com

tQ..

Anonymous said...

salam...
saya juga akan ada exam pada 29/9 gred f29... minta jasa baik berkongsi info dgn sy
zaida2311@mailcity.com

irah_ni said...

Assalamualaikum..
sy pon akan turut menduduki exam pptm pada 29/9 ini..minta jasa baik tuan/puan untuk berkongsi maklumat mengenai exam ini di email saya geeismail@yahoo.com.
terima kasih. :-).

nix said...

assalamualaikum..saya pun akan menduduki exam pptm pd 29/9, dan memohon jasa baik untuk berkongsi maklumat n boleh hantar di email saya nixsham@yahoo.com

nix said...
This comment has been removed by the author.
Said said...

Salam..minta tolong sangat.. 29/9 ni saya akan menduduki exam tuk penolong peg. tek. maklumat f29... boleh kongsi? terima kasih... email: said.syukri@gmail.com

Anonymous said...

Assalamualaikum tuan..Saya Nish, saya bakal menduduki exam PEN.PEG.TEK.MAKLUMAT F29 PADA 29.9 ini, saya memohon jasa baik tuan untuk berkongsi maklumat tentang soalan peperiksaan ini dari bahagian PENGETAHUAN AM MALAYSIA dan ICT. Sangat mengharapkan bantuan tuan. ini email saya nish.hamzah@gmail.com

Hanya Tuhan dapat membalas jasa dan keikhlasan tuan.

Anonymous said...

Assalamualaikum Tuan, saya telah menerima surat panggilan menduduki peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat pada 29hb September 2012. Saya ingin memohon pertolongan daripada Tuan, jika ada tips ataupun contoh2 soalan bagi peperiksaan tersebut. Saya sertakan email saya disini noramiza.nazir@gmail.com. Perhatian daripada Tuan amat saya hargai. Terima Kasih.

Yatie said...

salam

minta bantuan ada ke klu2 soalan exam pptm f29...saya nk exam 29/9 nie...besar x scope??...soalan mencabar tak...kalau ada contoh2 soalan boeh la share ..email la dekat paradigma798@gmail.com..tq...=)

Anonymous said...

salam..29/9 nie sy ade exm utk pptm f29..mohon share pe2 info yg bley sy kongsi utk exam nnt..hrap dpt kjasme phak saudara..tima kasih..:)

wawa_fiza@yahoo.com

Anonymous said...

sy bjga bkal duduki exam pptm.tlg share pnglman ye ke kuswadinata@gmail.com

|h|e|p|n|i| said...

Assalammualaikum. sya akan mnduduki peperiksaan f29 pda 29/09 ni..bolehkan pihak tuan kongsi pengalaman dan soalan serta panduan untuk menjawab soalan-soalan semasa peperiksaan nanti.

sebarang info bolehlah send ke email saya : hepmanutd@gmail.com

Anonymous said...

salam...
sy jg bkal mnduduki jwtn f29 pd 29/9 ni...minta kongsi maklumat k...klu ade cth2 soalan lpas mcm mn blh email sy shakinah_nsa@yahoo.com...
TQ...:)

hazwani wani said...

salam..
saya juga akan menghadapi exam pptm f29 pd 29/9..
mohon berkongsi info dan contoh2 soalan yang akan diberi..atau tips2 lain..terima kasih =)

emel sy : cutewaniez@gmail.com

Anonymous said...

assalamualaikum..sya pn dpt tawaran yg sama..mintak tlong jasa baik saudara send info ke emel saya..
dar_slike@yahoo.com

kenpaci zaraki said...

wow ramai jugak yang menduduki peperiksaan untuk jawantan f29 nie
penolong pegawai teknologi maklumat
harap kalian bejaya dan saya juga
aminnnnnnn
jumpa di hotel goodhope ye
=)

akusukamakan said...

ceh comment cam copy paste je. cam sial. haha

Usin Usni said...

assalamualaikumm..kepada sesiapa yg ade tips or contoh soalan exam utk f29,saya harap dpt kongsi..email saya usinusni@gmail.com tq..

junaidy said...

Salam...hai...just nak share...
bagi yang dapat panggilan untuk 08 Mac 2014 ni boleh try dapatkan panduan terkini disini yeah

-->Panduan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 2014

Semoga membantu...

Nana Syazana said...

salam boleh x saudara tlg beri informasi atau pn contoh soalan f29? ni email sy nanasyazana8803@yahoo.com

Anonymous said...

Hi sesiapa yang ada contoh soalan peperiksaan online F41, mohon tlg share dengan saya.thanks - stevemickdoe@gmail.com