Monday, April 6, 2015

Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Pebendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses (Kuat Kuasa 1 Januari 2015)


1. Seperti mana sedia maklum, semasa perbentangan Bajet 2015, Kerajaan telah mengumumkan bahawa had kelayakan minimum pinjaman perumahan dinaikkan daripada RM80,000 kepada RM120,000 dan bagi kelayakan maksimum dinaikkan daripada RM450,000 kepada RM600,000.
2. Wang pemprosesan permohonan pinjaman sebanyak RM100 juga telah dimansuhkan.
3. Kedua-dua penambahbaikan ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2015.
4. Jadual kelayakan baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia adalah seperti berikut :


**Amaun pinjaman yang diluluskan adalah tertakluk kepada para 1.5.2, 1.5.3 dan para 3 Lampiran A6 Pekeliling Perbendaharaan PR1.1/2013 Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kementerian Kewangan 30 Disember 2014

1 comment:

negi said...

Studing was never fun before.start E-laerning today here at
http://www.kidsfront.com/academics/class.html
online free classes for you