Saturday, March 31, 2012

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 (Penambahbaikan SSM)

http://docs.jpa.gov.my/ssm/#pengiraan

Kadar Kenaikan Gaji
===============
Pengurusan Tertinggi              7%,8%,9%

Pengurusan dan Profesional    13%

Pelaksana                               13%

Kadar Kenaikan Tahunan
=================
48         - RM270
44         - RM250
41         - RM225
38         - RM195
32         - RM155
29         - RM145
17         - RM95
Gaji pada 1.1.2012 : Gaji pada 1.12.2011 + Kadar Kenaikan Gaji
Kenaikan Gaji pada 2012 : Gaji pada 1.1.2012 + Kadar Kenaikan Tahunan yang ditetapkan

Contoh :

Gaji 1.12.2011         = 1944.16
x 13%                       = 252.74
Gaji 1.1.2012            = 2196.90
Kenaikan Tahunan     = 145

Pergerakan gaji 2012 = 2341.90

No comments: